Galeria

Witamy na naszej stronie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom naszych klientów, oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z serwisowaniem i naprawami gwarancyjnymi jak i pogwarancyjnymi urządzeń KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH, CHŁODNICZYCH ORAZ UKŁADÓW AUTOMATYKI.

W ramach współpracy serwisowej zapewniamy naszym klientom:

 • Bezpłatny przegląd „ZEROWY” – inwentaryzacja urządzeń, które mają być objęte opieką serwisową wraz z opisem ich stanu technicznego w dniu przeglądu,
 • Zgraną i fachową kadrę, posiadającą wymagane uprawnienia oraz autoryzacje takich firm jak: FUJITSU, DAIKIN, MITSUBISHI, LG, VBW, VTS, BELIMO i wiele innych,
 • Szybki czas reakcji na terenie DOLNEGO ŚLĄSKA, istnieje możliwość pracy w niedziele, święta, godziny nocne.

"Jest tylko jeden szef - klient. On może zwolnić każdego w firmie od prezesa w dół, wydając swoje pieniądze gdzie indziej." Sam Wolton

Serwis wentylacji

Centrale wentylacyjne

Filtry powietrza

Automatyka

 • okresowe przeglądy urządzeń wentylacyjnych - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • dostawa i wymiana filtrów powietrza (kieszeniowe, kasetowe, workowe, węgiel aktywny, filtry do lakierni, filtry absolutne)
 • dostawa i naprawa nagrzewnic wodnych
 • dostawa i wymiana nagrzewnic elektrycznych
 • naprawa i wymiana nagrzewnic wodnych oraz elektrycznych
 • naprawa central wentylacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, wentylatorów
 • pomiary skuteczności instalacji wentylacji
 • pomiary głośności instalacji wentylacji
 • pomiary szczelności instalacji wentylacji
 • regulacja układów wentylacyjnych

Serwis klimatyzacji

Agregaty zewnętrzne

Urządzenia wewnętrzne

Filtry powietrza

 • okresowe przeglądy urządzeń wentylacyjnych - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • sprawdzanie szczelności układów freonowych
 • rozruch i regulacja systemów VRV i VRF
 • rozruch i regulacja układów wody lodowej
 • prowadzenie dokumentacji urządzeń zawierających czynnik kontrolowany, zgodnie z ustawą "ozonową"

 

Serwis automatyki

Układy automatyki

Serwis układów automatyki

 • okresowe pryeglądy układów automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • pomiary elektryczne
 • naprawa układów automatyki
 • montaż układów automatycznego sterowania układami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

 

Pomiary

 • pomiary skuteczności wentylacji
 • pomiary głośności wentylacji i klamtyzacji
 • pomiary elektryczne
 • pomiary szczelności instalacji wentylacji

Serwis wentylacji

Centrale wentylacyjne

Filtry powietrza

Automatyka

Głównym elementem mechanicznych urządzeń wentylacyjnych są wentylatory napędzane silnikami elektrycznymi. Elementy ruchome urządzeń, w trakcie ich pracy ulegają zużyciu, rozregulowaniu i zabrudzeniu. W skutek tego pogarszają się charakterystyki ich pracy; spada ich wydajność, wzrasta głośność pracy, nasilenie drgań, pobór energii. Praca urządzeń w takim stanie powoduje ich coraz większe zużycie i awaryjność. Pozostawanie urządzeń w takim stanie, przez dłuższy czas, może prowadzić do ich awarii lub nawet trwałego uszkodzenia.

Okresowa kontrola stanu mechanicznych elementów urządzeń wentylacyjnych oraz ich konserwacja, regulacja i czyszczenie pozwala:

 • przedłużyć ich żywotność,
 • utrzymać założone parametry pracy,
 • nie dopuścić do awaryjnego zatrzymania.

Serwis wentylacji

Centrale wentylacyjne

Filtry powietrza

Automatyka

Jednym z biernych elementów instalacji wentylacyjnych są filtry. Zadaniem filtrów jest mechaniczne oczyszczanie powietrza dostarczanego do wentylowanych pomieszczeń. W skutek zatrzymywania się na powierzchni filtrów cząstek znajdujących się w powietrzu, filtr traci swoje właściwości - zapycha się. Następstwem tego jest większy opór jaki filtr stawia powietrzu. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie wydajności układu wentylacji, a w skrajnym przypadku do jej całkowitego zaniku oraz zwiększenie obciążenia elementów mechanicznych. W instalacjach wyposażonych w nagrzewnice powietrza, zbyt mały przepływ spowodowany np. zabrudzeniem filtrów, może prowadzić do jego nieekonomicznej pracy lub zbyt małego efektu cieplnego. Zabrudzenie filtrów powoduje rozregulowanie całej instalacji.

Dodatkowo, brak odpowiedniej "higieny" filtrów powietrza i kanałów (patrz pkt. następny) powoduje, że instalacja wentylacji staje się siedliskiem groźnych dla zdrowia człowieka bakterii i mikroorganizmów.

Częsta kontrola stanu zabrudzenia filtrów oraz ich czyszczenie i wymiana zapewniają:

 • utrzymanie wydajności wentylacji - zgodne z założeniami projektowymi,
 • zmniejszenie ponadnormatywnych obciążeń elementów mechanicznych instalacji,
 • optymalne pod względem kosztowym i funkcjonalnym funkcjonowanie elementów grzewczych,
 • dostarczanie świeżego i zdrowego powietrza do wentylowanych pomieszczeń.

Serwis wentylacji

Centrale wentylacyjne, wentylatory

Filtry powietrza

Automatyka

Elementy mechaniczne instalacji wentylacyjnych sterowane są przez elektryczne i elektroniczne układy sterowania. Elementami wykonawczymi tych układów są styczniki i przekaźniki. Styki robocze tych elementów ulegają zużyciu i muszą, dla bezpieczeństwa podlegać okresowym kontrolom i ewentualnym wymianom. Nieodpowiedni stan styków powoduje iskrzenie oraz zasilanie urządzeń napięciem o niewłaściwych parametrach, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji:

 • właściwe sterowanie,
 • bezpieczną eksploatację.

 

Serwis klimatyzacji

Agregaty zewnętrzne

Urządzenia wewnętrzne

Filtry powietrza

Zewnętrzne urządzenia, tzw. agregaty wyposażone są między innymi w wymiennik ciepła i wentylator. Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji. Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada. W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, rośnie za to pobór energii i skraca się jego żywotność.

Serwis klimatyzacji

Agregaty zewnętrzne

Urządzenia wewnętrzne

Filtry powietrza

Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze. Powietrze to przepływa przez tzw. skraplacz, który je schładza. W wyniku przepływu powietrza przez skraplacz, jego powierzchnia ulega stałemu (ciągłemu) zabrudzaniu. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu gromadząca się na skraplaczu, powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze. Powoduje to odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala uzyskać zadanej temperatury pomieszczenia. Systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i wydajności.

Serwis klimatyzacji

Agregaty zewnętrzne

Urządzenia wewnętrzne

Filtry powietrza

Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu. Powoduje to zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność klimatyzacji - nie można uzyskać zadanej temperatury. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania się urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie i zapobiega powstawaniu groźnych dla zdrowia kolonii grzybów i bakterii.

Serwis automatyki

Układy automatyki

Serwis układów automatyki

Wykonujemy usługi dostaw i montażu instalacji automatycznej regulacji pracy urządzeń w zakresie sterowania urządzeniami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i chłodniczymi.

Kompleksowa oferta w zakresie automatyki obejmuje uruchomienia central wentylacyjnych współpracujących z firmowymi rozdzielniami, własne koncepcje i projekty oraz wykonanie skomplikowanych układów zintegrowanych z innymi systemami budynku (np. BMS).

Serwis automatyki

Układy automatyki

Serwis układów automatyki

Każdy układ automatyki wymaga odpowiedniej obsługi technicznej. Systematyczne czynności serwisowe mają na celu zapewnienie niezawodnej pracy urządzeń przy zachowaniu optymalnych kosztów eksploatacyjnych oraz maksymalnej żywotności urządzeń.

Z czasem układy mogą wymagać naprawy lub rozbudowy o nowe elementy. Nasi technicy poradzą sobie z każdą awarią i zmianą konfiguracji. Doświadczenie w mechanizmach działania układów wentylacji i klimatyzacji umożliwia nam szybkie namierzenie awarii i jej usunięcie.

Sieci handlowe

 • Rossmann SDP Sp. o. o. o.
 • EURO RTV AGD
 • Vision Express
 • Bata
 • Ochnik
 • Tally Weijl

Uczelnie wyższe

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Politechnika Wrocławska

Zakłady produkcyjne

 • Unison Engine Components Poland Sp. z o. o.
 • Henkel Sp. z o. o.
 • Harris Calorific International Sp. z o. o.
 • ITR Poland Sp. z o. o.
 • Collorobia Polska Sp. z o. o.
 • Takata Parts Polska Sp. z o. o.
 • Broen SA
 • Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o.
 • Zakaład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

Biurowce

 • Energomontaż-Południe SA - Legnicka Park Popowice
 • Tauron Dystrybucja SA
 • Centrum Handlowe TGG

Obiekty służby zdrowia

 • Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 • 4 Wojskowy Szpital Klinczny z Polikliniką we Wrocławiu
 • Centrum Terapii Laserowej
 • NZOZ Medyk Świdnica
 • Gabinet Chirurgii Plastycznej Piotr Knast

Administracja Publiczna

 • Urząd Miasta Dzierżoniów
 • Urząd Miasta Świdnica
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
 • Prokuratura Rejonowa w Legnicy
 • Gminne Centrum Informacji w Dzierżoniowie
 • Gminne Centrum Informacji w Bielawie

Serwerownie

 • Kruk SA
 • Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
 • Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Ślaskich
 • Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu
 • KPM-Meble Kłodzko Sp. z o. o.
 • Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA
 • Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze
 • Poczta Polska SA

Inne obiekty

 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • HiLife - klub muzyczny
 • Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
 • Olympic Casino Sp. z o. o.
 • Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o. o.
 • Dolnośląska Bibliotek Pedagogiczna
 • Fundacja Krzyżowa
 • Spółdzielnia Inwalidów INPRODUS
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Hotel Esperanto

Biuro:

Aklima Serwis Piotr Koncewicz Spółka Jawna
ul. 11 Listopada 7 (parter)
58-200 Dzierżoniów
tel./fax 74 833 53 21
e-mail: info@aklimaserwis.pl

Osoby kontaktowe:

Piotr Koncewicz - właściciel
e-mail: p.koncewicz@aklimaserwis.pl
tel. kom. 695 943 199


Dorota Frydryk – kierownik serwisu
e-mail: d.frydryk@aklimaserwis.pl
tel. kom. 796 930 900

 

Laura Golańska – specjalista ds. administracyjnych
e-mail: biuro@aklimaserwis.pl
tel. kom. 790 212 229

Dane rejestrowe:

AKLIMA SERWIS Piotr Koncewicz Spółka Jawna
ul. 11 Listopada 7
58-200 Dzierżoniów
NIP: 8822094362 | REGON: 021290556
wpisana do KRS IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej - pod numerem KRS 0000359450

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Dzierżoniów
25 9527 0007 0040 9193 2000 0001

Przegląd zerowy

Przegląd zerowy

Chcielibyśmy zaproponować Państwu jeszcze jedną usługę jaką jest BEZPŁATNY PRZEGLĄD lub inaczej "PRZEGLĄD ZEROWY". Dla każdego, kto chciałby nawiązać współpracę z firmą AKLIMA SERWIS w zakresie opieki konserwacyjnej własnych urządzeń i instalacji, proponujemy:

 • pełną inwentaryzację posiadanych urządzeń
 • sprawdzenie stanu technicznego posiadanych urządzeń
 • przygotowanie oferty cenowej oraz określenie optymalnego harmonogramu konserwacji urządzeń i instalacji

PRZEGLĄDY ZEROWE WYKONYWANE SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE I NIE ZOBOWIĄZUJĄ DO PODPISANIA UMOWY SERWISOWEJ

Oferta wynajmu biur

Posiadamy do wynajęcia pomieszczenia o powierzchni od 16 do 55 m2.

Wszystkie pomieszczenia KLIMATYZOWANE

 • Aneks kuchenny na każdym piętrze
 • Ogólnodostępny taras
 • Gwarantowane miejsce parkingowe dla najemców oraz ich klientów Istnieje możliwość
 • skorzystania z placu przed budynkiem
 • Zapewniamy: Całodobową ochronę budynku (ODRA)
 • Codzienne sprzątanie części wspólnych
 • Darmową pomoc przy przeprowadzce

Cena:
Ceny pomieszczeń od 800 do 1400 zł. w zależności od powierzchni.

Wirtualne biuro

Dla wszystkich, którzy potrzebują adresu rejestrowego i obsługi sekretariatu a nie potrzebują wynajmować pomieszczeń, proponujemy usługę WIRTUALNEGO BIURA.


Umożliwiamy obsługę sekretariatu: Przyjmowanie, skanowanie i przesyłanie dalej dokumentów przychodzących, ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej.


Udostępniamy pomieszczenie do spotkań z klientami na godziny. Możliwość skorzystania z miejsca do pracy również na godziny.

Koszt wynajęcia wirtualnego biura ustalany jest za każdym razem dopiero po ustaleniu dokładnego zakresu usług jakich klient od nas oczekuje.

Zdjęcia pomieszczeń

Zdjęcia budynku